Allam

In: Business and Management

Submitted By sikandarallam
Words 10700
Pages 43
Starbucks and the Lifecycle of Specialty Coffee:
An Industry Evolving

Introduction
Today we stand witness to a new coffee era, one made up of Caffé Lattes,
Espresso Macchiatos, Cappuccinos and Frappuccinos. Specialty Coffee is here to stay and no one will be more eager to tell you that than Howard Schultz, CEO of Starbucks, the world’s largest specialty coffee bar. The study of Starbucks Corporation leads one on a multifaceted journey through an organization’s insinuation into a culture, its dominance of a market and its creation of a brand synonymous with loyalty, integrity and longevity.
Understanding Starbucks’ development into an international giant and the strategic approach they took to get there begins with the origins of coffee itself.
Ever since it first spread through the Moslem world in the sixteenth century, coffee has played a pivotal role in society by providing meeting places for intellectuals from all sides of life to converge. As coffee was slowly introduced to the European world it was recognized for both its sociability and its taste. Soon Coffee houses were prevalent throughout Europe and were the natural locations for political, literary and societal debate. It crossed the Atlantic Ocean in the mid-seventeenth century and replaced beer as New York City’s favorite morning drink.
It can be said that the Boston Tea Party was the beginning of not one but two major revolutions in America. The first was the revolt of the colonists against England, and the second was coffee’s dominance as the beverage of choice for patriotic colonists.
5

Throughout the history of America, coffee has played an important role within the context of a beverage. During the Civil War, coffee was a staple of the Union soldiers’ diets with an allocation of 36 pounds of beans a year for every soldier. By the mid-
1960’s the average American consumed…...

Similar Documents

Közösségi Közlekedés Finanszírozása

...városi helyi az közösségi a közlekedés megrendelő finanszírozásában utasnak, városnak és a tartománynak/régiónak/államnak lehetőleg egyformán kellene részt vennie. A három forrásnak hozzávetőlegesen harmadolni kellene a 1989-2010) www.bkk.hu kiadásokat, azonban ma Budapesten az utasok több, mint 40%-ot adnak a közösségi közlekedésbe, az állam megadja a maga 33%-át, de még így is hiányzik 27%, amit az önkormányzatnak kellene hozzáadni a saját tulajdonában lévő közlekedési vállalat működtetéséhez. Az egyenlő részvétel egy ideális állapotot feltételez, de azt mindenképpen célszerű elkerülni, hogy az állam nagyobb arányban legyen finanszírozó, mint az aki a szolgáltatást megrendeli. A fővárosi közösségi közlekedés finanszírozása (BKV, Volán Zrt.: Dolgozatom megírása előtt személyesen felkerestem Kameniczky Ákos Urat, a Volán Zrt. forgalmi igazgatóját, aki segítséget nyújtott a vállalat gazdasági helyzetének felvázolásában és a jelenleg működő rendszer pontos leírásában. Jelenleg 24 Volán társaság üzemel az országban, amelyek finanszírozására szintén érvényes a BKV-nál már leírt „megrendelő fizet-elv”. Így a helyközi járatokat az állam, míg a helyi járatokat az önkormányzatoknak kellene finanszírozni. A társaság 2011-ben 27 milliárd költségvetési forráshoz jutott, amely 70 millió km megtételére szerződtette a vállalatot, azonban ha valamilyen okból kifolyólag nagyobb távolságot kellett megtenniük, a támogatás összege akkor sem változott. A társaság gépparkja két......

Words: 3774 - Pages: 16

Public Policy Formation and Implementation

...personal freedom. Each one of those guarantees is either an outright prohibition or a restriction on the power of government to do something. All governments have and use authority over individuals. The all-important difference between a democratic government and a dictatorial one lies in the extent of that authority. In a dictatorial regime, the government’s powers are practically unlimited. The government regularly suppresses dissent, often harshly. In the United States, however, government authority is closely limited. References Olmstead, Clifton E.(2001)  History of Religion in the United States.  Englewood Cliffs:  Prentice-Hall, 1960. Retrieved December 8, 2012, from http://www.uncp.edu/home/canada/work/allam/16071783/religion.htm...

Words: 794 - Pages: 4

Religion Nd Philosophy

...and it projects a view of reality and truth that encompasses existence and life altoghter in total perspective whose fundamental elements are permanently established. The Islamic worldview is based on Islam. All worldviews must include concepts on Allah/Tawhid, Man/Khilafah, Nature, Man’s aim in life, ‘Adalah CONT. THE ISLAMIC WORLDVIEW Muslim believe that this world is a temporary place for them to be tested in order to determine whether they will get the reward or punishment in the Hereafter. ISLAMIC WORLDVIEW (RU’YAT AL-ISLAM LI AL-WUJUD ) Allam Al-Ruh (Pre-Existent Stage) Al-Mithaq (The Pre Covenant) ‘ALLAM-AL-RAHIM (MOTHER’S WOMB) A’llam Al-Dunyah A’llam Al-Dunyah (World) QURAN, SUNNAH, QIYES, IJMA, IJTIHAD (SHARI’AH) MAN-MADE LAWS (E.G. COMPANY LAWS, CORPORATE GOVERNANCE CODES) BUSINESS ACTIVITIES (MU ‘AMALAT) TEST ‘ALLAM AL-BARZAKH (LIFE IN THE GRAVE) GOOD DEEDS FALAH (REWARDS) ‘ALLAM AL-AKHIRAH (HEREAFTER) BAD DEEDS SINS/ PUNISHMENT RATIONALITY & WISDOM SECULAR VS. ISLAMIC  Conventional economic theory has evolved on the assumption that people are always rational. In reality, they are not. At the same time, they are not totally devoid of rationality. In other words, their behavior is not random. INCEIF  34 RATIONALITY & WISDOM SECULAR VS. ISLAMIC  From Islamic point of view the Qur’an uses reason to make Men of Wisdom (Owli-’al-Baa’b) understand Allah and His Creation. However, man need not......

Words: 1880 - Pages: 8

Pjog Házi

...fellebbezését a Bíróság elutasította. Ezen felül a pereskedés költségeit sem térítették meg, a Lotto és az OHIM fedeznie kellett saját költségeit. Beszámoló az előadásról: Az előadáson felületesen képet kaptunk Kanada adórendszeréről, amely komoly eltéréseket mutat hazánkéhoz képest. Ha egy országban megválaszoljuk a kapcsolódó -tax unit, base, rate- kérdéseket, nagyjából körvonalazódik előttünk az ország adórendszere. Kanadában nagy különbség van a resident és non resident rétegek adózásában. A residentek adói teszik ki az adóbevétel nagy részét, a non residentek arányaiban kevésbé járulnak hozzá ehhez. Érdekesség, hogy a központi kormányzat és az egyes területi kormányzatok is foglalkoznak az adókivetéssel, beszedésével. A kanadai állam adóbevételeiben a legjelentősebb szerepet a forgalmi típusú adók játsszák....

Words: 346 - Pages: 2

Csr in Smes: Value Creation & Social Networks

...vállalkozások által közvetlenül, illetve a közös marketingakció révén, amelyet a magyar termékek vásárlása adta értékekkel és tartalommal töltenek meg. Magyar Termék: Több akció kiindulópontja és kezdeményezője: a mintaprojekt, a jövőbeni észak-magyarországi projekt, a „Legjobb gyakorlatok” akció. Itt kizárólag erős kapcsolatokról beszélhetünk, de az egyes akciók között látszólag nincs kapcsolat, egymástól függetlenül, különböző szereplők bevonásával indulnak. Ez hiányosságként értékelhető, mivel így a kapcsolatok közti szinergiákat nem használják ki. A jövőbeni projekt struktúrájában a mintaprojekthez lesz hasonló, azonban új kapcsolatok kiépítését igényli, mivel célja a helyi termelés és gazdaság fellendítése. zatoknak  Lobbi Lobbi (Állam) (Állam) Oktatás Oktatás Üzlethálózat Üzlethálózat Minősítés Minősítés Dél- Dél-Dunántúli  Dunántúli Turisztikai Turisztikai régió  régió vezetősége Helyi turisztikai Helyi turisztikai  szolgáltatók szolgáltatók Megjelenés Megjelenés Interaktív Interaktív honlap honlap Helyi  Helyi fogyasztók fogyasztók vezetősége Termelők Termelők Mejelenés Megjelenés Közvetlen vagy erős kapcsolat Közvetett vagy gyenge kapcsolat Akció Szereplő Marketingtevékenység Tudásáramlás (know-how) Forrás: saját ábra 114    Közgáz diáktudós – Gazdasági-társadalmi fejlődés és fenntarthatóság Társadalmi felelősségvállalás: az értékteremtés új formája…    115 Dél-dunántúli mintaprojekt: A legtöbb szereplő és kapcsolat a......

Words: 2728 - Pages: 11

Swinging Sixties

...és a turizmusról,a látogató és a turista Definiálása -1970: nagy befogadóképességu léglökéses repülok -1971: Disney World Florida -1973: az 1. olajválság→drágul a közlekedés→turizm. Nem esett vissza,de növekedési üteme mérséklodött -1978:az USA liberalizálja a légi közlekedést -1979:2. olajválság -1980:WTO Világkonferenciája a Turizmusról→ Kidolgozták és elfogadták a Manilai Nyilatkozatot, Mely megfogalmazta a turizm. Korszeru koncepcióját. Hangsúlyozza a belföldi turizm. Jelentoségét, kiemeli, Hogy a turizm. Nem csupán gazdi kategória,hanem Jelentos politikai,társadalmi,kulturális és nevelési Tényezo,fontos környezeti hatásai vannak és alapveto Szerepe van az élet minoségének alakulásában.. A nyilatkozat meghatározta az állam felslosségét A turizm. Fejlesztésében -1989Interparlamentáris Unió és a WTO 1. Interparlamentáris Konferenciája a Turizmusról, A Hágai nyilatkozat:a turizmus ellenorzött fejlesztésére Hív fel,a turizm. Tudatos fejlesztése a nemzeti Fejlesztési stratégiáknak is része legyen.új elemként Merül fel a szakképzés korszerusítésének, valamint A turisták biztonságának fokozorr követelménye. A nyilatkozat legfontosabb eleme az,hogy a turizmust A törvényhozó tesztületek figyelmébe ajánlja,javasolva, Hogy a turizm. Feltételeit megfelelo módon szabályozzák És lehetoleg foglalják törvénybe a nemzetközi turizm.pol. Fo célkituzéseit és megvalósításának kereteit. -1990:a közép- és kelet-európai rendszerváltozással egy 300 Milliós piac......

Words: 1076 - Pages: 5

Scarlet Letter - Symbolism

...trials and in the face of adversity). The least obvious or present but strongest symbol Hawthorne uses is Pearl. The name Pearl comes from the object pearl. Pearls are made from dirt, sand, and ocean floor debris in the darkness and confine of the clam. Yet, the final product is an object of beauty, value, and worth. Like a pearl, Pearl was also conceived in darkness and from something perceived to be filthy (the adulteress relationship). Little Pearl, although a product of something shameful that should be hidden, gives Hester joy. Hester considers her as special, priceless, and full of worth because in Hester’s mind and heart, Pearl was conceived from passion and love. Works Cited Literary devices http://www.uncp.edu/home/canada/work/allam/general/glossary.htm Scaffolding http://www.thegreenbook.com/scaffolding.htm...

Words: 594 - Pages: 3

Analyse the Feasibility of Two Different Techniques of Fresh Water Supply in Egypt

...report offers two alternative measures, desalination and dams respectively. Generally, this report will analyse and compare the feasibility and differences between desalination and dams from three viewpoints: cost, environmental problems and social impact, by this means attempt to find the most effective and economical method to address the dilemma (water scarcity) in Egypt. 2. Background Egypt, an agricultural country, is located in the northern Africa (CIA, 2012) with three main water resources, namely Nile water, groundwater and rainwater (Abdel-shafy and Aly, 2002: 4-5). However, the desert region occupies more than 96% in Egyptian total land (Fouly and Khaill,1979:205-206) and the average annual rainfall seldom surpass 200mm (Allam et al, 2002:20). It seems that the geographical feature puts further pressure on water resources. Desalinating water is an indispensable part in the majority of Arab countries, specifically using plants of Multi-Stage Flash (45%) and Reverse Osmosis (RO) (42%), and it have experienced about 100 years since the first desalination plants introduced in Egypt (El-Sadek, 2010: 876-877). It makes desalination more profitable in terms of coastal country. Historically, there were three different types of Electrodialysis established in Egypt since 1975 (El-Sadek, 2010:878). Nowadays, Egypt not only engages in public sector actively but also encourages private sector to find the most suitable desalination technologies. High Aswan Dam......

Words: 2479 - Pages: 10

Symbolism in the Red Badge of Courage

...difficult for the reader to understand what ideals and viewpoints Crane is trying to explain and express. It is important for the reader to look outside of what is written in text, and to really be attentive to the symbolism found in any novel, not just A Red Badge of Courage; only then will the reader be able to accurately interpret what message the author is trying to convey. Works Cited Breneman, Judy Anne. "Underground Railroad Quilts & Quilting for Abolitionist Fairs."Womenfolk. 2001. Web. 08 Dec. 2011. <http://www.womenfolk.com/quilting_history/abolitionist.htm>. Canada, Mark. "Stephen Crane and Naturalism." The University of North Carolina at Pembroke. 1997. Web. 04 Dec. 2011. <http://www.uncp.edu/home/canada/work/allam/18661913/lit/crane.htm>. Crane, Stephen, Donald Pizer, and Eric Carl. Link. The Red Badge of Courage: an Authoritative Text Backgrounds and Sources Criticism. New York: W.W. Norton &, 2008. Print. Hunter, T.J. "Stephen Crane (1871-1900): A Brief Biography." California State University, 28 Oct. 2011. Web. 4 Dec. 2011. <http://www.csustan.edu/english/reuben/pal/chap6/crane.html>. Marcus, Mordecai. "Animal Imagery in The Red Badge of Courage." Modern Language Notes 74.2 (1959): 108-11. Print. McDermott, John J. "Symbolism and Psychological Realism in The Red Badge of Courage." Nineteenth-Century Fiction 23.3 (1968). Print. Mork, Rachel. "What Is Symbolism in Literature?" Life123. 2010. Web. 08 Dec. 2011.......

Words: 1751 - Pages: 8

Dunno

...testület tölti be, - további 8 államban a kormányzót a törvényhozó testület választotta (rendszerint mind2 háza), - 4 állam volt, ahol a kormányzót a nép választotta, - igazságszolgáltatás legfontosabb alapelve a függetlenség megvalósulhatott - a tagállami bírói szervezet csúcsán a helyi legfelső bíróság (Supreme Court v. Supreme Tribunal) állt, - bírák kinevezése: nép vagy törvényhozás, kormányzó (ilyen esetben a törvényhozás mind2 házának vagy legalábbis a felsőházának (szenátus) jóváhagyására volt szükség), Szabadságjogok - az egyes tagállami alkotmányoknak fontos eleme volt a polgárok jogainak deklarációja is, az államszervezet, és a hatalmi ágak szabályozásán kívül, - ezeket a jegyzékek szerves részként csatlakoztak az alapokmányhoz, - írásba lefektetve biztosították az adott területen élő (szabad) emberek alapvető jogait és szabadságait 2. Unió Észak-Amerikában Gyarmatok együttműködése - az észak-amerikai gyarmatok együttműködésének kérdése már a függetlenség kivívása előtt felmerült, egyes kolóniák bizonyos közös érdek mentén már korábban is összehangolták fellépésüket, - XVII. sz. közepe Új-Anglia Konföderáció – New England gyarmatai hoztak létre az indiánokkal szemben; - XVIII. sz. Benjamin Franklin uniós javaslata, brit kormányzat ellenállása miatt nem valósult meg, - az első kontinentális gyűlésen is felmerült a közös állam megalkotásának gondolata, a konzervatív Joseph Galloway javaslata (koncepciójában nagyon sokban......

Words: 1493 - Pages: 6

Jacksons

...atherosclerosis, was also evident in almost half of the mummies scanned. Atherosclerosis in the coronary arteries was evident in three of the mummies investigated, including Princess Ahmose-Meryet-Amon, a noble who lived in Thebes (Luxor) between 1580 and 1550 B.C. "Today, she would have needed bypass surgery," Thomas said. The princess, who died in her 40s, probably would have eaten a diet rich in vegetables and fruit and with limited servings of meat. The researchers also noted that wheat and barley were dietary staples during this period of ancient Egypt and that tobacco and trans-fats were still unknown. Considering the relatively healthy and active lifestyle in ancient Egypt, Thomas and his co-principal investigator, Dr. Adel Allam of Al Azhar University in Cairo, offered three possible causes for the incidents of atherosclerosis, including: There may still be some unknown risk factors for cardiovascular disease, or a gap in researchers' understanding of it. Genetics may predispose a person to developing atherosclerosis. Parasitic infections, which were common among ancient Egyptians, may have caused an inflammatory response that put these humans at risk for coronary disease. The researchers also pointed out that diet may still have played a role in coronary artery disease in ancient Egypt, at least in the case of the princess. As nobility, they said, she may not have shared the same diet as a common Egyptian and could have enjoyed more meals rich......

Words: 570 - Pages: 3

Well Done Madam

...as much as we can, but I see nothing bad with one being competitive during negotiation From the principle of negotiation strategy taught by Fisher and Ury In "Getting To Yes", One of my take away points is; when in competitive negotiation, knowing various tactic can give you an advantage over others who do not know and the counter back also prepare one when any of them is used against us. In conclusion, when a negotiator understands the relationship and differences between strategy and tactics, he can better plan and implement strategies and tactics that will result in getting the desired result References The lecture and technical note on Negotiation EMBA 19 Lagos Business School The state of Queensland Publication 1995 - 2015 Allam Burrese Copyright 2012- 2014 Getting to Yes by Roger Fisher & William Ury with Bruce Patton...

Words: 1291 - Pages: 6

ÉRtéKalapú KormáNyzáS éS Korrupció

...termékként próbálja eladni nemzetközi egyezmények és szubvenciók keretei között. Ennek egyenes következménye, hogy a mozgalom nem képes elérni a célját, mert ugyan a korrupció érzékelés valószínűleg nő (ami a probléma kezelésének egyébként fontos pontja), de a társadalmak többségében a problémára irányuló figyelem növekedése és az arra fordított jelentős anyagi erőforrások igénybevétele ellenére a korrupció hosszú távon sem csökken (sőt, még nőhet is, ahogy ezt a második cikk tárgyalásakor kifejtjük). A korrupció kezelésének kulcsa ugyanis nem a szabályozás és nemzetközi egyezmények tömeges megváltoztatásában és elfogadásában rejlik, hanem a társadalom átnevelésében Ennek két követelménye van: a társadalom általában elítélje a korrupciót; az állam vezetői tudatosan és nyíltan szembe szálljanak a korrupt szereplőkkel (akár – sőt leginkább - saját párttársaik kirekesztésével és bíróság elé állításával is); és a korrupció valamennyi potenciális szereplőjében kialakuljon egyfajta tudatosság, ami csírájában ellehetetleníti a korrupt magatartást. Szerintem ez utóbbit azonban a korrupcióellenes mozgalmak iparosodása inkább hátráltatja, ugyanis a standardizált folyamatok és látszatintézkedések pont a tudatos szerepvállalást nehezítik meg azzal, hogy azok átvételével a látszatintézkedések száma nőhet, de amikor a helyzet érezhetően ezek ellenére nem javul, az állampolgárok számára még nehezebb lesz elhinni azt, hogy a probléma kezelésének kulcsai ők maguk „hiszen a profiknak és......

Words: 1483 - Pages: 6

Andorka Rudolf

...(pl. hogyan illik az üléseken viselkedni?). A társadalomtudományok történeti kialakulása A társadalomtudományok mind a filozófiáról váltak le abban a történeti korszakban, amikor erre társadalmi igény mutatkozott, és mikor az önálló tudományhoz szükséges ismeretek elégségesek voltak. Elsőként a XVII. század közepén a demográfia önállósult, amikor John Graunt a londoni halálozási adatokat kezdte tanulmányozni. Néhány évtized múlva, a XVII. század második felében jelentek meg John Locke politikatudományi munkái – politikatudomány végleges elkülönülése a filozófiától. Majnem egy évszázaddal később függetlenült Adam Smith alapmunkáival a közgazdaságtan, melynek elsődleges célja annak bizonyítása volt, hogy ha az állam nem avatkazik be a gazdasági életbe, akkor a piacon egyes emberek önérdeket követő viselkedése optimális gazdasági eredményhez vezet. Legjobb tehát a „láthatalan kézre” hagyni a gazdasági élet szabályozását. A klasszikus polgári közgazdaságtan az ember természetére (homo oeconomicus) vonatkozó egyszerű feltevésekből indult ki, s azokból deduktív módon vezette le tételeit. A „láthatatlan kéz”, azaz a piac szabad működése gazdasági növekedést idéz elő, de a társadalom nagy tömegei elvesztik korábbi megélhetési alapjukat (földjüket), s szélsőséges nyomor fenyegeti őket. Az elégedetlenség forradalomhoz vezetett. A szociológia előfutárai, Saint-Simon, Comte és Tocqueville, valamint tudományunk három nagy klasszikusa, Marx, Durkheim és......

Words: 23836 - Pages: 96

Literacy Analysis

...get enjoyment from this. They will not accept any behavior from the African Americans except submission. The idea of social equality between them and the African Americans is quite appalling for them (p.297). They are strictly set against this and will probably do what ever it takes to prevent this from happening. I liked the ambition of Ralph, his determination to make sure that he is heard. He really feels as though his speech will make a huge impact for his people in his community. He is trying to become accepted into a society that does not want to accept him or his people. I agree with Paula Caudle, Naomi Lancaster, and Andy Stamper Students, University of North Carolina at Pembroke (http://www.uncp.edu/home/canada/work/allam/1914-/lit/ellison.htm) in their analysis of the blindfold in the story. They stated that “the blindfold symbolizes man's inability to see who he is within society and the reality of society.  Another example could be the contrast between light and dark. Light can symbolize understanding as well as the "good" of society, whereas dark can symbolize confusion and the "lower scale" of society.” Ralph is really unsure of were he fits into society. He believes strongly that he wants to fit in.  But isn’t that how all of us are brought up. Isn’t this the nature of mankind? Everyone wants to fit into society; no one strives to stand out. They are afraid that if they stand out in the wrong way no one will accept them for who they are. ......

Words: 1098 - Pages: 5

Ballerine | Latidos en la Oscuridad | PC – Guerra