Blodtypebestemmelsee

In: Other Topics

Submitted By Barcelona
Words 2278
Pages 10
Blodtypebestemmelse | Biologi
Klasse 11z
Dato: 14.03.2012 | | |

blodtypebestemmelse

Indholdsfortegnelse: Formål: 3 Teori: 3 ABO-Systemet: 3 Arvelighed: 4 Genotype og Fænotype: 4 Rhesussystemet: 5 Arvelighed: 6 Hyppighed: 6 Materialer: 6 Metode: 7 Resultat: 7 Diskussion: 7 1. Blodtransfusioner: 7 2. Blodtypehyppigheder: 8 3. Rhesus Børn: 9 4. Faderskabssager: 9 Konklusion: 10 Fejlkilder: 10 Kilder: 10

Formål:
Formålet med denne opgave er at bestemme min blodtype, undersøge ABO-Systemet og Rhesussystemet, samt beskrive Fænotyper og Genotyper.
Teori:
Indenfor blodtypebestemmelse, anvendes to systemer, ABO-Systemet og Rhesussystemet. Systemerne er forskellige, men begge to bruges til at bestemme blodtypen. Indenfor ABO-Systemet er der som navnet angiver, 4 blodtyper: A, B, AB og O. Indenfor Rhesussystemet er der 2, Rhesus Negativ samt Rhesus Positiv. Som sagt hænger disse to systemer sammen når blodtypen bestemmes, så man kan ikke kun have det ene og ikke det andet. F.eks. kan man ikke ”kun” have blodtypen A, B, AB, O eller ”kun” være Rhesus negativ eller Rhesus positiv. Blodtypen afhænger derfor af begge systemer, så en blodtype kunne f.eks. være AB Rhesus positiv: AB+.

ABO-Systemet:
Forklaringen på blodtypen, findes hos de antigener, som findes på overfladen af de røde blodlegemer. Man kan have røde blodlegemer der har et A-antigen på ydersiden, med et B-antigen på ydersiden, med både A - og B-antigenet og så kan man have dem uden noget antigen. Disse 4 muligheder hænger altså sammen med de 4 blodtyper der er. A, B, AB, og O. Som det fremgår, er der kun to forskellige antigener, et A-antigen og et B-antigen. Har man blodtypen A, har man altså A antigenet. Har man B antigenet så har man blodtypen B. Har man blodtypen O har man ingen af disse to antigener og AB har begge antigener.
En anden…...

Similar Documents

Low Winter Sun | 3000 Leagues in Search of Mother | Le Cœur et le Sabre