Mr.Boran Izkut

In: Business and Management

Submitted By boranizkut
Words 10189
Pages 41
T.C
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tedarik Zinciri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

[pic]

Tedarik Zinciri Yönetimi - 1

Hazırlayan

Boran İZKUT

2507120092

1. Giriş

Bu çalışma Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans programında alınan dersler ve bu dersler için hazırlanan ödevleri kapsamaktadır. Literatür taraması yapılarak hazırlanan bu çalışmanın işletme süreçlerindeki temel kavramlara ışık tutması hedeflenmiştir.

2012 – 2013 Güz döneminde 4 ders alınmıştır. Bu dört ders ve dersi veren öğretim görevlileri aşağıdaki gibidir.

|Ders Adı |Öğretim Görevlisi |
|Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi İlkeleri |Prof.Dr. Murat ERDAL |
|Tedarik Zinciri Yönetiminde Modelleme |Doç.Dr. Enis SINIKSARAN |
|Pazarlama Yönetimi |Prof.Dr. Emrah ERDAL |
|Sözleşme Hukuku |Dr. Burcu OĞUZTÜRK |

2. Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi İlkeleri

Tedarik Yönetimi Enstitüsü’ne ( ISM ) göre satınalma, gerekli malzeme, hizmet ve ekipmanın temin edilmesinden sorumlu, organizasyonun temel bir fonksiyonu şeklinde tanımlanmıştır.[1]

Satınalmanın 7 Doğrusu • Doğru malzeme, ürün ve hizmetlerin • Doğru miktarda • Doğru kaynaktan • Doğru kalitede • Doğru fiyatta • Doğru zaman ve yerde teslim alınması ve • Doğru müşteriye teslim edilmesidir.

Satınalma Yönetimi, örgütsel hedeflere ulaşmada satınalma operasyonlarının planlanması, organize edilmesi, yürütülmesi, yönlendirilmesi, kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi sürecidir.[2]…...

Similar Documents

Windows 10 Pro Rs3 v1709.16299.611 En-Us August 2018 (x64) | FryDay 2018 Full Hindi Movie Download Openload | Soho (5)