No No Dikke No No

In: Novels

Submitted By Flop
Words 11236
Pages 45
Uitreksel Statistiek

Uitreksel Statistiek 1
Hoofdstuk 1 Statistische staaltjes 2
Hoofstuk 2 .Weergave van een scoreverdeling 2 Meetniveaus 3
Hoofdstuk 3 Klassen en dichtheden 4
Hoofdstuk 4 Cumulatieve grootheden 4
Hoofdstuk 5. Centrum en spreidingsmaten 5
Hoofdstuk 6. Lineaire transformaties en vormmaten 7
Hoofdstuk 7 Samenhang tussen twee variabelen 8
Hoofdstuk 8. Correlatie 10
Hoofdstuk 9. Regressie 13
Hoofdstuk 10. Verklaarde en niet verklaarde variantie 15
Hoofdstuk 11 Tijdreeksanalyse 16
Hoofdstuk 12 Indexcijfers 18

Hoofdstuk 1 Statistische staaltjes

Bij elk onderzoek moeten we allereerst op de ordelijke wijze informatie verzamelen., deze moet relevant zijn. Het vastleggen van de categorieën met de beschrijving hoe ingedeeld moet worden heet het operationaliseren van het kenmerk. Kenmerken worden variabelen waaraan een waarde hangt, vaak aangeduid met een hoofdletter, bv X. Zo’n waarde heet een score of meetwaarde of waarnemingsuitkomst. Score’s worden vaak afgerond.
Bij dataverzameling worden vaak vele vragen gesteld die men in een datamatrix verzameld. In een stamgram kan in 1 oogopslag worden gezien hoe de scores per variabele zijn uitgevallen. Voor de stam nemen we vaak de tientallen en als blad het laatste cijfer. Vallen bladeren in dezelfde tientallen dan is het een tak. Stammen en takken worden op volgorde gesorteerd.

Nadeel van overzichtelijkheid is wel dat informatie over details verloren gaat. Om de bladeren maken we contouren, wanneer we dan de bladeren weglakken krijg je een histogram.
Een getal dat een bepaald aspect van de verdeling uitdrukt, heet een kengetal, of karakteristiek van de verdeling. Bv karakteristiek van het centrum of spreiding der scores. Maar wel over 1 aspect.

Om groepen te vergelijken kun je 2 kanten van een stamgram maken. Een model geeft een sterk vereenvoudigde werkelijke structuur. Bovendien…...

Similar Documents

History

...Heiligenlevens, het ridderepos, de lyriek en stedelijke literatuur Tot ongeveer 1100 was het Latijn (bijna) de enige geschreven taal, het Latijn bleef de belangrijkste taal tot 1300. Veel verhalen werden doorverteld in de vroege middeleeuwen (dus niet beschreven). Boeken en verhalen uit de middeleeuwen die bewaard zijn gebleven gingen over; Heiligen en hun wonderen, epossen over ridders en koningen (zoals koning Arthur en de ridders van de ronde tafel), de lyriek (korte gedichten over verdriet, vreugde en liefde) of nieuwe soorten literatuur (zoals; novelles, fabels en leerdichten). Bouwwerken en beeldende kunsten Er zijn 2 middeleeuwse bouwstijlen; De Romaanse en de Gotische. De Romaanse stijl; is de oudste stijl, met ronde bogen, kleine ramen, dikke muren en zuilen. De Gotische stijl; is met spitse bogen, hoge en smalle ramen met glas en lood, weinig muren en slanke zuilen. Een kathedraal is een kerk in de stad waar de bisschop woont. De bouw van zo’n kerk duurde soms meer dan een eeuw. De bouwkunst veranderde ook in de late middeleeuwen. Rijke burgers gingen nu ook opdrachten geven om te bouwen, er kwamen nu bijvoorbeeld dus ook niet godsdienstige bouwwerken zoals stadhuizen. §6 De Islam en de Arabische wereld. In de late middeleeuwen ontstonden gewelddadige en vreedzame contacten tussen de Arabische wereld en Europa. De islam De Islam is de 2e godsdienst in de wereld, na het Christendom, de aanhangers worden moslims genoemd, dat betekend zij die zich......

Words: 3870 - Pages: 16

Man Van de Wereld Controle

...nooit gebruikt, gaat uit de verpakking en wordt tegen de zon gehouden. Wat zou ze denken? Na een kwartier knikt de dame bijna onmerkbaar met haar hoofd. Teken dat de passagiers alles zelf weer mag inpakken. Terwijl ik bezig ben, ondergaan alle andere reizigers hetzelfde lot. Dan herinner ik me de eigenaar van een zieltogend bedrijf die ik vorig jaar tegen kwam. Reed niet juist hij in een opgevoerde Porsche Cayenne turbo? En de nogal klein uitgevoerde manager met wie ik ooit te maken kreeg; waren niet juist zijn dassen van buitengewoon formaat? Was zijn drang te heersen niet opvallend veel groter dan bij zijn langere collega’s? Napoleon, noemden we hem. Natuurlijk. Deze vrouw is aan het overcompenseren. Ze steekt een dikke vinger op tegen alles wat haar eiland is overkomen. Zodat iedereen straks weet: al wijst alles op het tegendeel, met Monsterrat valt niet te spotten. Overtuigend is het nog niet. Vooral omdat de komende jaren maar heel weinig mensen haar boodschap zullen lezen. Als ik het vliegtuigtrappertje oploop, kijk ik nog een keer achterom. En zie, zij glimlacht haar tanden bloot. Ik had gelijk. Onno Aerden Uit het Financiële Dagblad Zaterdag 23 februari 2013...

Words: 502 - Pages: 3

Jopie

...september: Comprix feest. 1 Oktober: Traditionele avond. 3 Oktober: Dolgedraaid/Emmer feest! 7 t/m 10 Oktober: Seances. 12 Oktober: Afroeidag, Villa Bar!!! 17 Oktober : DolgedraaidEmmer, traditionele super mooie bierkantes pilzavond. *We willen de Erasmussprints starten in een 8, houd deze dag dus vrij. Ochtend roeien, ‘s middags chillen. Er is een commissie aangesteld die de Bar tijdens de Lustrum week gaat klussen. Zij zullen met een bepaald tapschema gaan komen en natuurlijk een klusschema. Zorg dat je hier rekening mee houdt in de eerste weken voor de Lustrum week. Op het sjaarzen diner Mets en Rotman tappen. (Mets kan jij dit regelen) Dolgedraaid/Emmer feest Wij hebben dit jaar twee afroeifeesten, eerste wordt een dikke party alles uit de kast en het tweede feest krijgt meer een borrel setting, met een bierkantes. Iedereen uiteraard aanwezig en volledig uitgedost. Bij het feest moet je denken aan het regelen van licht, geluid, dj, versiering en natuurlijk niet te vergeten de brute activiteit voor het afroeiklassement! Bij het eerste feest biedt traditioneel de jongste lichting een fust aan. Dit is precies 200 /6 = 33,33 euro. Behalve het fust gaat dit alles natuurlijk in samenwerking met Emmer. SCHRIJF ALLES IN JE AGENDA!!!!! Wanneer je een meui idee hebt twijfel dan niet om ons te mailen....

Words: 422 - Pages: 2

Dictature

...vrouw aan de overkant niet doet. -Vrouw moet instappen bij die oude man voor seks. - Onderdrukt voelen burgers (verbergen typmachine) |Bij het gerechtshof vinden ze het ook niet kunnen. Maar ze durven niets te doen – Angst. |-Joden gaan overal onderduiken. -Joden vluchten. |Blz. 23 – Angst verraden. Blz. 34 Mevrouw is bang en onderdrukt. |- 211. Bevolking niemand durft wat. - 217. Ondertekenen anders familie ter dood/opgepakt. | | -De verdachte word mee genomen naar een martel kamer voor intimidatie. -Bang voor gevoel van onvoorspelbaar gevaar. Blz. 358 | |Bevolking verzet. | |- Grap over staatsgeneraal. - Van kind horen ‘Papa zegt dat Stasi slecht is’ -Schrijver komt in opstand tegen zijn vrouw die naar die dikke gaat. (Als angst zegt hij dat, maar niet in het openbaar). |Bijv. Verzet pamfletten uitdelen. Zo onopvallend mogelijk natuurlijk. | |Blz. 34 – Negeren keuring van Bernd. Blz. 38 , Rekest wel of niet? Vindt van wel, maar uit angst niet. |-Drukwerk verspreiden. Blz.143 |-Journa-listen gingen bij dictaturen langs. | | |Technieken van onderdrukking. |Intimidatie, geweld. |-Les over de vijand. - Familie afpakken als vrouw aan de overkant niet doet. |Propaganda, Uitkleden van de vrouw – eigenheid wegnemen. Luid en overweldigend |Joden oppakken, angst aanjagen. |* Censuur Blz. 37/41. - Er zijn geen A-politieke studies. Blz. 43. |-Blz. 153 Censuur. -Blz. 154. Chanteren, sabotage |-......

Words: 3711 - Pages: 15

Boekverslag Multatuli

...kind, Quinten, wordt geboren, is alles helemaal in orde. Derde deel Het begin van het einde Quinten blijkt een heel bijzonder kind te zijn. Naast zijn wonderschone uiterlijk met z’n bijzondere blauwe ogen, huilt hij nooit. Als Quinten drie jaar wordt neemt hij Onno mee naar het graf van een paard, waar een obelisk op staat en zegt hij tegen Onno, die hij zelden ziet, z’n eerste woordje: Obelisk. Naarmate Quinten ouder wordt, wordt hij steeds onbegrijpelijker voor de buitenwereld. Als hij zeven is bezoekt hij voor het eerst z’n moeder die nog steeds in coma ligt. Na deze ontmoeting krijgt hij een droom over een Burcht, die maandelijks terugkeert. Bij meneer Themaat, één van de andere bewoners van Groot Rechteren, leest hij in de dikke boeken over architectuur. Gebouwen uit de oudheid lijken soms op de burcht en hij verzameld alle gelijkenissen in een doos met de opschrift ‘Quintens droom’ in het Latijn: ‘Somnium Quinti’. Onno is inmiddels minister geworden, maar wordt weer ontslagen vanwege de conferentie op Cuba waaraan hij deelgenomen had. Op de dag dat hij ontslagen wordt krijgt hij te horen dat Helga, inmiddels weer zijn vriendin, overleden is. Ze is bij een overval om het leven gekomen. Onno schrijft Quinten, Max en Sophia een brief en ‘verdwijnt dan van de aardbol’. Onno’s vertrek is ook het einde van het verblijf op Groot Rechteren. De Baron (verhuurder) sterft en laat Quinten veertigduizend gulden na. De volgende verhuurders gaan steeds failliet.......

Words: 3511 - Pages: 15

Hsfh

...naar verbeteringen, en wie verbeteringen vindt, wordt welvarender. Los daarvan is deze politiek verantwoorde les gebaseerd op een denkfout. Om te bepalen hoe dankbaar we zouden moeten zijn voor de samenleving waarin we toevallig zijn geboren, moeten we niet alleen de bewoners van alle andere samenlevingen nu en in het verleden meenemen, maar ook die van de toekomst. Het is niet onredelijk te veronderstellen dat ondanks de huidige economische crisis de levensstandaard stapje voor stapje verder zal blijven toenemen, en dat grote delen van Azië, Afrika en Zuid-Amerika onze huidige levensstandaard zullen evenaren en te zijner tijd zullen overtreffen. Hoeveel generaties zullen er nog leven die welvarender zijn dan wij, voordat de zon over een dikke vijf miljard jaar ontploft? Het zou zo maar kunnen dat we in de uiteindelijke allesomvattende welvaartsverdeling van homo sapiens ergens onderaan bij de minst welavrenden zitten. Er zijn wel meer elementen in economie en politiek waarbij wij homo sapiens tegen de beperkingen en automatismen van ons denkvermogen oplopen. Ten aanzien van mileuproblemen als de CO2-toename, het plastic afval in de oceanen en de alsmaar stijgende wereldbevolking zijn er op verjaardagsfeestjes en in de media vaak maar twee mogelijke opvattingen. De ene groep extrapoleert de mechanismen van de huidige samenleving naar de toekomst en ziet de mens onafwendbaar zijn eigen vernietiging tegemoet te gaan. De andere groep wijst op de Club van Rome in de jaren ’70,......

Words: 36289 - Pages: 146

Nieuw Product Mona

...Maar van deze prijs mag men dus uitgaan. Een normale bak kwark (zonder smaak) kost in de winkel vijftig cent. Aangezien ons product gebaseerd zal zijn op kwark met toevoegingen kunnen we deze 2 prijzen als basis nemen. Een kilo whey eiwit kost inkoop zo rond de 1 euro. Whey eiwit is een melk eiwit in poedervorm die erg snel opgenomen kan worden een zogehete “snelle” eiwit. De eiwitten in kwark zelf zijn “langzame” eiwitten en daarbij duurt het dus even voordat ze opgenomen worden. Een gemiddelde bak kwark (500ml) bevat ongeveer 11 gram aan eiwitten. Van deze eiwitten heeft een intensieve sporter ongeveer 2 keer zijn eigen gewicht in grammen nodig. Zeg even dat de gemiddelde sporter zo rond de 80 kilo weegt (dunne marathon lopers heffen dikke bodybuilders op etc.) En zij hebben gemiddeld 160 gram eiwitten nodig om in hun behoefte te voorzien. Een mens krijgt ongeveer met goede voeding zo’n 100 gram eiwitten naar binnen. Hij heeft dus nog ongeveer 60 gram nodig, die hij uit shakes en repen moet halen. Aangezien veel mensen niet gechameerd zijn van die soort shakes en repen is hier waar Mona een belangrijke rol gaat spelen. We gaan zorgen er voor dat ons toetje 30 gram eiwitten bevat. Met andere woorden; 2 van onze toetjes en je bent voorzien. Dit lijkt veel, maar het is onder topsporters heel normaal om een liter kwark of ander eiwithoudende substantie te nuttigen per dag. Dit betekent dat we per bak kwark van 500ml nog 20 gram whey eiwit aan toevoegen. Ook zullen we......

Words: 6283 - Pages: 26

Events

...daarom belangrijk dat je ook aandacht besteedt aan de catering (het voorzien van eten en drinken). Verder is de verkoop van drank en eten vaak een belangrijke bron van inkomsten. Het eten en drinken dat je aanbiedt kan gaan van zeer basic: een hotdog en een pintje bv., tot een ruim aanbod met bv. hapjes uit verschillende werelddelen, gezonde voeding, fastfood, vegetarische keuken,… Belangrijk is dat de bediening aan drank -en eetkramen snel gebeurt. Hou daarbij zeker rekening met 22 Reden zijn om artiesten een koude maaltijd voor te schotelen. In Bijlage 4 geven we je een voorbeeld van een boekingscontract. Al naargelang omvang en grootte moet je een extra stroomgenerator (ook wel ‘groep’ genoemd) huren. Stroomgeleiding gebeurt door dikke en loodzware multikabels die extra beveiligd zijn. In Bijlage 5 vind je een voorbeeld van een technische fiche. Het StressFactor-team voorziet voor jullie festival twee professionele techniekers. Zij staan in voor de opbouw en afbraak van de technische voorzieningen en tijdens het festival voor de technische ondersteuning. Zoals je hierboven al kon lezen, rekenen ze daarbij op de hulp van 4 stagehands. Ze verschaffen hen met plezier ook de nodige technische uitleg. techniekers hebben meestal niet de kans eens snel van hun mengtafel weg te glippen. Informeer dus zeker regelmatig eens of ze graag nog iets drinken. Scholen die een zijpodium voorzien staan zelf in voor de technische ondersteuning van dit podium. Voor de uitleen van......

Words: 34628 - Pages: 139

Architectuur in Nederland

...architectuurindeling van Nederland[14] Romaans (950-1250) De Romaanse architectuur wordt vooral gekenmerkt door zijn robuuste muren, kleine raampjes en rondbogen. De Romaanse gebouwen waren hierdoor erg gesloten. Dit kwam omdat de dikke muren een gelijkmatige belasting veroorzaakte waardoor er geen grotere openingen mogelijk waren. Het is daarom ook vrij donker in Romaanse kerken. De kleine rondboogvensters en decoraties geven een karakter aan de Romaanse architectuur. De robuuste muren werden versierd met lisenen en rondboogfriezen, die de grote muuroppervlaktes verdelen. De grondvorm van de grotere Romaanse kerk is een basiliek in de vorm van het Latijnse kruis. Ook is er vaak een vieringstoren op de kruising tussen schip en transept. De Romaanse periode kwam ten einde toen men de kruisgewelven uitvond. Hierdoor was men in staat om grotere openingen te maken. De last van het gewicht werd hierdoor namelijk beter verdeeld. Door de uitvinding van de kruisgewelven veranderde de architectuur en dus ook de periode. Er kwam een einde aan het Romaans en de Gotiek ontstond.[15] [pic] “Romaanse kerk Sint Pieter in een buitenwijk van Leuven” Op deze afbeelding kun je mooi de kenmerken van de Romaanse periode terug vinden. Het is een erg gesloten kerk, met grove, dikke muren en kleine raampjes. Gotiek (1230-1560) Zoals ik al zei werd door het onderscheid tussen dragende en scheidende delen een nieuwe ruimteopvatting mogelijk. Dit leidde tot kerkruimten, waarin constructie......

Words: 9429 - Pages: 38

Sv Boeije

...om te bepalen welke persoonlijke eigenschappen ( bijv. Leeftijd, huidskleur economische status) of opvattingen van de onderzoeker de uitvoering van het onderzoek ook echt beïnvloeden. Een onderzoeker kan niet waardevrij zijn, maar hij kan wel proberen om waarderingsvrij te zijn voor de validiteit van zijn onderzoek en proberen te reflecteren op de mogelijke invloeden. 3. Triangulatie Triangulatie refereert naar het onderzoek van een sociaal fenomeen vanuit verschillende invalshoeken. Triangulatie betekent het gebruik van meerdere bronnen van data of methodes in een wetenschappelijk onderzoek. verschillende soorten triangulatie:  Methodische triangulatie: kan gevarieerde dimensies van een fenomeen onthullen. Dit leidt tot een dikke en gelaagde beschrijving van he onderzoeksonderwerp.  Theoretische triangulatie. Vereist dat meer dan een theorie wordt toegepast om de data te interpreteren. Deze wordt toegepast omdat onderzoekers niet altijd uitkomen met een theorie of omdat ze het doel hebben om de verklarende kracht van verschillende theorieën te onderzoeken. Er zijn echter recent kritische review van triangulatie verschenen, vooral wanneer kwalitatief en kwantitatief onderzoek wordt gecombineerd. De vraag is of er extra kennis kan worden verkregen over een bepaald fenomeen als de bevindingen van een of twee methodes worden gecombineerd. Het is moeilijk wanneer verschillende methoden verschillende soorten data opleveren die je moeilijk met elkaar kunt......

Words: 21658 - Pages: 87

20,000 Miljen Onder Zee

...konden wij met elkander niet spreken? Waarom leefden wij niet als visschen; welke het water bevolken, of nog liever als amphibiën, die uren lang zooals zij verkiezen op het land of in het water kunnen doorbrengen? Ondertusschen bleef de kapitein stilstaan. Mijne makkers en ik hielden eveneens halt, en toen ik mij omkeerde zag ik dat de ons volgende manschappen een halven kring om hun aanvoerder vormden. Toen ik nauwkeuriger toekeek, zag ik dat vier hunner een langwerpig voorwerp op hunne schouders droegen. Wij stonden hier op eene ruime open plek, welke door groote boomen van dit onderzeesche woud omringd was. Onze lampen gaven in deze ruimte een soort van schemerachtig licht, dat lange schaduwen wierp. Een weinig verder heerschte dikke duisternis; hier en daar slechts afgewisseld door de gloeiende puntjes der 20.000 Mijlen onder Zee: Oostelijk Halfrond, by 108 koraalriffen, waarop het licht zijn schijnsel wierp. Ned Land en Koenraad stonden naast mij; wij keken toe, en dachten wel dat wij een vreemd schouwspel zouden bijwonen. Toen ik den grond beschouwde zag ik dat er op regelmatige afstanden kleine verhevenheden lagen, welke met stukken kalksteen en koraal bedekt waren, hetwelk verried dat dit door menschenhanden geschied was. In het midden stond op een grondstuk van ruwe rotsblokken een kruis van koraal, dat zijne lange armen uitstrekte alsof het versteend bloed ware. Op een teeken van den kapitein naderde een der mannen, die op eenige voeten van......

Words: 1646 - Pages: 7

Get The Gringo - 2012 | tagКосмос | The Guardians