Perpuluhan

In: Religion Topics

Submitted By mique368
Words 1454
Pages 6
JANGAN BAYAR PERSEPULUHAN.

Ayat Inti : 1 Kor 10:26 Karena: "bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan."

Pengenalan. Tajuk khutbah saya pada pagi ini “Jangan Bayar Persepuluhan.” Walaupun Persepuluhan merupakan tulang kepada General Conference SDA, saudara dan saudari tidak perlu membayar persepuluhan bermula dari hari ini. Jadi selepas ini saudara dan saudari tidak perlu lagi risau untuk membayar persepuluhan. Setiap kita di sini diajar oleh keluarga atau gereja untuk menjelaskan persepuluhan. Saya diberitahu bayaran persepuluhan itu adalah wajib bagi setiap orang Advent. Namun apabila saya mengkaji Alkitab saya bercadang untuk tidak membayar persepuluhan. Jadi saya harap saudara dan saudari akan juga berbuat demikian selepas ini.

Apa itu persepuluhan

Mungkin saudara dan saudari tertanya-tanya bagaimana ini boleh dilakukan. Saya tidak akan menggunakan wang saya sendiri untuk membayar persepuluhan saya. Saya akan menggunakan wang Tuhan untuk berbuat demikian. Bagaimana ini mungkin dilakukan? Immamat 27:30 Sepuluh peratus dari segala hasil tanaman kamu, baik gandum atau buah-buahan menjadi milik Tuhan. Ayat 32; Seekor daripada tiap-tiap sepuluh ekor ternakan adalah milik Tuhan.

Bagaimana mengelak membayar persepuluhan?

Dalam ayat berkaitan pesepuluhan, istilah-istilah yang diguna pakai adalah “ beri, serah, persembah dan mengembalikan” tidak ada satu pun ayat yang menyuruh kita membayar. Dalam Alkitab Versi King James, Perjanjian lama 25 kali perkataan persepuluhan disebut dan7 kali dalam perjanjian baru. 1 Kor 10:26 Karena: "bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan." Kalau bumi dan segala isinya milik Tuhan kenapa kita hendak membayarnya. Adalah mustahil untuk kita membayar hanya degan 1 persepuluh sahaja. Disini kita lihat peranan kita hanya memberikan 10 peratus. Kita hanya mengembalikan sahaja apa yang menjadi milik…...

Similar Documents

Tamadun

...Hammurabi telah menjadi dasar perundangan dalam tamadun Mesopotamia. H1f. Undang-undang ini telah berjaya mengelakkan wujudnya permasalahan di kalangan masyarakat pelbagai kaum dan juga di kalangan susun lapis masyarakat ifu sendiri. H1g. Undang-undang ini telah dapat mewujudkan perpaduan dan mengukuhkan sistem organisasi dalam kehidupan masyarakat tersebut. H1h. Kod ini juga telah membantu peradaban Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang panjang, iaitu dari tahun 3500 S.M. hingga tahun 539 S.M F3 Ilmu Astronomi H3a. Tamadun Mesopotamia juga menyumbang kepada perkembangan ilmu astronomi. H3b. Pencerapan terhadap pergerakan bulan, bintang, dan matahari telah membawa kepada perkembangan ilmu matematik seperti sistern mengira perpuluhan, menambah, menolak, mendarab, membahagi, dan punca ganda dua yang kemudiannya membawa kepada perkembangan ilmu geometri....

Words: 1535 - Pages: 7

Ggggggg

...Astronomi      (5 markah)  Perundangan1.      Dikenali sebagai kod undang-undang Hammurabbi.2.      Digubal semasa pemerintahan Raja Hamurabbi3.      Berteraskan hak rakyat dan keadilan4.      Hukuman dan denda mestilah setimpal5.      Mengandungi 282 undang-undang6.      Dipahat di tembok serta tiang besar agar rakyat dapat membaca 7.      Kod undang-undang ini menjadi dasar perundangan dalam tamadun Mesopotamia8.      Undang-undang ini berjaya mengekalkan keamanan9.      Undang-undang ini juga berjaya mewujudkan perpaduan10.  Membantu tamadun Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang panjangIlmu astronomi1.      Pencerapan terhadap pergerakan bulan, bintang dan matahari2.      Perkembangan kepada ilmu matematik 3.      Seperti sistem mengira perpuluhan, menambah, menolak, mendarab dan membahagi.4.      Perkembangan ilmu geomatri5.      Membolehkan mereka menggunakan jalan laut6.      Penciptaan kalender berasaskan sistem solar7.      Mengandungi 12 bulan dalam satu tahun. | | 4. | Perundangan yang adil dapat dimanfaatkan demi kemajuan Negara-Bagaimanakah kita boleh manfaatkan undang-undang yang adil bagi menjamin kemajuan negara- mengelakkan perpecahan kaum- mengekalkan perpaduan- penduduk berbilang kaum- mengekalkan perpaduan- menjamin keamanan- menjaga hak kebebasan bersuara- menjaga hak asasi manusia- mengukuhkan sistem organisasi- menjaga keseimbangan ekonomi- Menjamin kestabilan politik- menjamin keharmonian hidup masyarakat- perlaksanaan undang-undang yang adil......

Words: 4260 - Pages: 18

Raheeq Makhtum Malay

...pembinaan yang disebelah utara, lebih kurang enam hasta, kawasan yang dikenali sebagai "Hijr" dan "al-Hutaim" buat sementara dipasang pintu disitu supaya tidak ada orang memasuki ke dalamnya, kecuali yang berhajat, setelah bangunan mencecah lima belas hasta maka di dirikan enam tiang untuk meletak atapnya. Apabila selesai pembinaan Kaabah, maka kelihatanlah bentuknya yang seakan-akan empat segi padu dengan ketinggian lima belas meter, panjang sudut di mana terletaknya Hajar al-Aswad dan yang setentang dengannya lalah sepuluh meter kali sepuluh meter ketinggian aras letaknya Hajar al-Aswad dari dataran bertawaf setinggi satu perpuluhan lima puluh meter (1.50 meter) manakala lawang pintu setinggi dua betas meter, samalah dengan pintu berukuran dua belas meter ianya dilingkungi dengan tembok dari bawah purata tingginya perpuluhan dua puluh lima meter, lebarnya perpuluhan tiga puluh lima meter, tembok berkenaan dikenali sebagai al-Shazarwan yang merupakan dasar asal al-Kaabah, tetapi Quraisy mengabaikannya.   SEJARAH R1NGKAS SEBELUM KEBANGK1TAN Diri Rasulullah merupakan jambangan yang tersusun padanya seluruh keistimewaan dan kebaikan yang terdapat pada manusia, Baginda adalah contoh pemikiran unggul lagi jitu, dengan pandangan yang waras, kecerdikan dan kebijaksanaan tersendiri, ketepatan mencari jalan dan sasaran, urusan Baginda digarapkan melalui sifat berdiam yang panjang disokong dengan pengamatan dan keseriusan berfikir serta sentiasa berpihakkan kebenaran.......

Words: 129247 - Pages: 517

6 Things

...mengembangkan sayapnya dan terbang, setiap dia mengembangkan dua sayapnya dia boleh menempuh jarak perjalanan 3000 tahun, terbanglah malaikat jibrail as selama 300 tahun sehingga ia merasa letih dan lemah dan akhirnya dia turun singgah berteduh di bawah bayangan sebuah pohon dan dia sujud kepada Allah SWT lalu ia berkata dalam sujud: ‘Ya Tuhanku apakah sudah aku menempuh jarak perjalanan setengahnya, atau sepertiganya, atau seperempatnya? ‘ Kemudian Allah swt berfirman yang bermaksud. ‘Wahai Jibril, kalau kamu dapat terbang selama 3000 tahun dan meskipun aku memberikan kekuatan kepadamu seperti kekuatan yang engkau miliki, lalu kamu terbang seperti yangtelah kamu lakukan, nescaya kamu tidak akan sampai kepada sepersepuluh dari beberapa perpuluhan yang telah kuberikan kepada umat Muhammad terhadap imbalan solat dua rakaat yang mereka kerjakan…. .’ Marilah sama2 kita fikirkan dan berusaha lakukan… Sesungguhnya Allah S.W.T telah menyembunyikan enam perkara iaitu : 1- Allah S.W.T telah menyembunyikan redha-Nya dalam taat. 2- Allah S.W.T telah menyembunyikan murka-Nya di dalam maksiat. 3- Allah S.W.T telah menyembunyikan nama-Nya yang Maha Agung di dalam Al-Quran. 4- Allah S.W.T telah menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadhan. 5- Allah S.W.T telah menyembunyikan solat yang paling utama di dalam solat (yang lima waktu). 6- Allah S.W.T telah menyembunyikan (tarikh terjadinya) hari kiamat di dalam semua hari....

Words: 487 - Pages: 2

Jagga Jasoos (2017) 720p BluRay x264 DTS-ES Subs TmG | Will It Snow For Christmas? | GET IT NOW